Představte si život v lepším světě


Představte si, že byste mohli žít v jiném, lepším světě. V takovém, ve kterém neexistuje závist ani zášť, kde lidé nebudou ničit štěstí jiných, a naopak budou žít jako jedno tělo a jedna duše v nekonečné harmonii. To je představa, kterou bychom rádi zažívali den, co den, neomezeně, zkrátka až na věčné časy.
Na místo toho se však každý den motáme ve stále stejném bludišti stresu, práce, únavy neštěstí a zla. Lidé si vzájemně vědomě škodí a kladou si nástrahy, aby jeden druhého poškodili, a když už ne fyzicky či finančně, tak alespoň v očích jiných, neboť takové chování je prostředkem, jak v dnešní společnosti vyrůst až na samotný vrchol.

socha bohyně

Jenže položme si důležitou otázku, co je oním dnešním zlatým vrcholem, co je oním chrámem bohů, do kterého se všichni snaží dostat? Není to nic jiného než hora ze studeného, chladného zlata, z peněz, které zaslepují a znecitlivují a z moci, která sahá tak daleko, že nedokáže cítit to, co způsobuje. Je proto na místě, aby se každý sám nad sebou zamyslel nad tím, zda chce tímto směrem jít a na takový pomyslný „vrchol“ dospět. Ve skutečnosti totiž každý rozumný a poctivý člověk musí dojít k závěru, že není o co stát. To pochopí každý, kdo není pouze veden chladným rozumem zaslepeným mocí peněz, ale dokáže se na svět dívat skrze své vřelé, nezatvrzelé srdce.

lampa

Všichni, kdo tak dokáží přemýšlet a s láskou pohlížejí na svět, musí nakonec obrátit svůj zrak dovnitř sebe a nikoli navenek. Musí se zbavit blýskavých pozlátek a pouťového rámusu, oprostit se od pomíjivých hodnot a svůj vnitřní zrak upřít k hodnotám skutečným, tak aby jejich duchovní síla vyrostla a mohli z ní čerpat. Jedině ti, kdo pochopí, jaké dobro a vykoupení nám přináší ona, goddess Kálí, mohou jednou skutečně procitnout a jsou připraveni na to, splynout v harmonickém proudu duší putujícím nekonečným vesmírem.